Online booking kun mulig indtil 12 timer før afgang

Så er det slut for sæson

Cykelfærgen´s Logo
 • Færgen er her:

  Dansk flag
  UK flag - Valg engelsk sprog Tysk flag - Valg tysk sprog
 • Bestyrelsen

  Bestyrelsesmedlemmer

  Gerhard Jacobsen

  Formand

  Rainer Naujeck

  Næstformand

  Jørn Müller

  Kasserer

  Lene Neumann Jepsen

  Sekretær

  Jacob Hallum Holst

  Medlem

  Karin Baum

  Suppleant

  Vælg din sejlads (Season end!)

  Vigtigt! Ved indrejse til Tyskland eller Danmark beder vi jer om, at tag hensyn til gældende Coronaregler.

  Online bookinger op til 12 timer inden afgang muligt!